Londra Ofis
Londra Ofis
Türkiye Ofisi
+44 744 913 9023 Pazartesi - Cuma 09:00 - 17:00 4-6 Middlesex Street, E1 7JH, Londra, Birleşik Krallık
+90 536 777 1289 Pazartesi - Cuma 09:00 - 17:00 Atakent Mah 221 SkRota Ofis Sit A Blok 3/1/17, İstanbul, Türkiye
Londra Ofis
Londra Ofis
Türkiye Ofisi
+44 744 913 9023 Pazartesi - Cuma 09:00 - 17:00 4-6 Middlesex Street, E1 7JH, Londra, Birleşik Krallık
+90 536 777 1289 Pazartesi - Cuma 09:00 - 17:00 Atakent Mah 221 SkRota Ofis Sit A Blok 3/1/17, İstanbul, Türkiye

Soda Külü - Hafif / Yoğun

Modern yaşamın birçok bitmiş ürününün önemli bir parçası olan soda külü, önemli bir endüstriyel mineraldir. Soda külü, beyaz kristalli higroskopik bir toz olan teknik sınıf sodyum karbonatın (Na2C03 ) ticari adıdır. Modern zamanlarda sülfürik asit ve amonyaktan sonra üretilen en büyük üçüncü kimyasaldır. Hafif veya yoğun soda külü olarak üretilir, 99,3% Na2CO3 içerir ve yığın yoğunluğuna ve sodyum oksit içeriğine göre derecelendirilir.

Yoğun soda külü, sodyum karbonat (yoğun soda külü) üretmek için kalsine edilen sodyum karbonat monohidrat üretmek üzere hidratlanarak hafif soda külünden elde edilir.

Günümüzde soda külü doğal veya sentetik yollarla üretilebilmektedir. Solvay Süreci baskın sentetik süreçtir. 2016 yılı itibariyle, dünyadaki soda külünün 70%'si sentetik olarak ve çoğunluğu Solvay Süreci ile üretilirken, geri kalanı doğal yataklardan üretilmektedir. Hem doğal hem de sentetik olarak üretilen soda külü, günlük yaşamın bir parçası olan birçok ürünün üretilmesinde temel girdilerdir Sodyum karbonat önemli bir endüstriyel kimyasaldır. Sabun, cam, kağıt üretiminde ve alkalinite kaynağı olarak, yani baz olarak kullanılır.

0ºC'de gerçekleştirilen bu proseste karbondioksit, amonyakla doyurulmuş konsantre bir sodyum klorür çözeltisinden kabarcıklar halinde geçirilir. Sodyum hidrojen karbonat çözeltiden çökelir ve izole edilir. Sodyum hidrojen karbonat 300oC'ye ısıtıldığında sodyum karbonat, karbondioksit ve su oluşturmak üzere ayrışır. Bu termal ayrışmadan elde edilen ham ürüne soda külü denir ve bu ürün esas olarak Na2CO3'tür, ancak reaksiyona girmemiş NaHCO3 ve diğer safsızlıkları da içerir.

Doğal soda külünün iki ana prosesi tuzlu su prosesi ve Trona cevheri prosesidir. Tuzlu su prosesi, sodyum-karbonatça zengin suyun kurutulması ve elde edilen katı ürünün toplanmasından oluşur. İkinci süreç, 90% saf sodyum-karbonat olan trona cevherini üretmek için kaya ve sütun madenlerinden oluşur; bu cevher ezilir, çözülür, filtrelenir ve 10% eser maddeleri ortadan kaldırmak için kurutularak >99% soda külü üretilir.

Soda külü üretimi son on yılda genel olarak artmıştır. Gelişmiş dünyada kullanılan soda külü yüzdesi durgun ekonomi nedeniyle yavaşlamıştır. Ancak, Çin ve Hindistan ekonomileri yavaşlamadığı ve hala yüksek oranlarda büyüdüğü için soda külü için güçlü bir talep sağlamıştır. Her endüstriyel mineral gibi büyüme de GSYİH talebine bağlıdır, ancak cam üretimi daha yüksek yaşam standartlarında (evlerdeki pencereler, otomobiller) önemli bir bileşen olduğundan Çin ve Hindistan, soda külü kullanımındaki büyümenin devam etmesi için büyük bir pazar sağlamaktadır.

Soda külü ister doğal ister sentetik olarak üretilsin, kullanım alanları aynıdır. Soda külü binlerce yıldır kullanılmaktadır. Tarihsel olarak en yaygın kullanım alanları cam ve sabundur. Bu iki kullanım önemli olmaya devam etmektedir. 2018 yılında soda külünün dünyadaki tüketim yüzdesi şöyledir: 48% cam üretimi, 26% kimyasal üretim, 10% sabun ve deterjanlar, 4% baca gazı kükürt giderme, 4% kağıt hamuru ve kağıt ve 8% diğer kullanımlar. Küresel soda külü tüketimi 2018 yılında 56,5 Milyon Tonluk bir hacme ulaşmıştır. Küresel Soda Külü Pazarının 2016-2022 yılları arasında ~4,9% YBBO ile 2022 yılına kadar ~23,1 milyarlık önemli bir büyümeye tanık olması beklenmektedir.

Küresel soda külü pazarı şu anda bir dizi olumlu faktör tarafından yönlendirilmektedir. Bu faktörlerin başında, düz cam üretiminde soda külüne olan talebi artıran gelişen inşaat ve otomotiv endüstrileri gelmektedir. Bir diğer önemli faktör ise gelişmekte olan bölgelerde yaşam standartlarının ve hijyen bilincinin yükselmesi nedeniyle sabun ve deterjanlara olan talebin artmasıdır. Atık su arıtma endüstrisinde soda külü kullanımı da çeşitli ülkelerin hükümetlerinin sıkı düzenlemeleri nedeniyle bir artışa tanık olmuştur. Rapora göre, pazarın 2024 yılına kadar 67,4 Milyon Tonluk bir hacme ulaşacağı öngörülmektedir.

Soda külünün başlıca kullanım alanları cam, kimyasal madde, sabun ve deterjan üretimidir. Cam üretimi soda külünün en yaygın kullanım alanıdır. Pencereler ve otomobil ön camları için düz camdan gıda, soda ve bira için kap camına kadar, soda külü tüm bu ürünler için başlıca girdidir.

Beroil Enerji Grubu, en yüksek saflıktaki soda külünü hafif soda külü ve yoğun soda külü olmak üzere iki farklı sınıfta tedarik edebilmektedir.

Soda Külü Çeşitleri: Yoğun Soda Külü

Yoğun soda külü, çoğunlukla endüstriyel kimyasalların üretiminde kullanılan susuz bir maddedir. Soda Külü Yoğun, daha ağır bir yığın yoğunluğunun gerekli olduğu alkali toz karışımlarında kullanılan stabil bir tozdur. Soda Külü Yoğun, cam üretiminde tercih edilen sınıftır çünkü granül özellikleri tozsuz olmasını sağlar ve taşıma ve elleçleme sırasında ayrışma risklerini azaltır. Soda Külü Yoğun, yüksek kaliteli düz cam, cam kaplar ve deterjanlar, eritme için hammadde üretimi; sodyum türevlerinin üretimi; pik demirin kükürtten arındırılması ve asidik bileşenlerin giderilmesi işlemlerinde yaygın ve yaygın olarak kullanılan endüstriyel olarak üretilen kimyasal bir üründür.
Yoğun soda külü ürünleri, en saf ve en kaliteli halleriyle, sürekli olarak yüksek sodyum karbonat içeriğinin çok düşük demir ve çoğu klorür safsızlık seviyeleriyle birleşmesiyle elde edilir. Tipik olarak yüksek kimyasal saflık seviyeleri nedeniyle, yoğun soda külü daha yüksek miktarlarda cam ve deterjan ürünleri üretmek için kullanılabilir, bu da onları oldukça verimli ve zaman ve maliyet düşürücü bir kimyasal uygulama haline getirir. Yoğun soda külünün bir kimyasal uygulama olarak yüksek uygunluğu ve verimliliği büyük ölçüde üç temel niteliği sayesindedir: partikül boyutu homojenliği, soda külü ince taneleriyle ilgili az sayıda sorun ve daha düşük klorür ve demir seviyeleri.
Yoğun soda külü, su yumuşatıcı olarak su arıtma formülasyonlarında, cam üretiminde bir reaktif olarak veya boyama için tekstil elyaflarının ön işleminde veya alkali pH koşulları gerektiren herhangi bir kimyasal işlemde kullanılabilir.

Soda Külü Çeşitleri: Soda Külü Hafif

Soda Külü Light, Soda Külü Dense ile aynı kimyasal özelliklere sahiptir ve yalnızca yığın yoğunluğu, partikül boyutu ve şekli (akış özelliklerini ve geri tepme açısını etkileyen) gibi fiziksel özelliklerde farklılık gösterir.

Hafif soda külü, birçok endüstriyel proseste pH düzenleyici/tamponlayıcı madde olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

MülkiyetDeğer
Kimyasal formülNa2CO3
Moleküler Ağırlık105.989
Erime Noktası851 °C
Çözünürlük, su33,2 maks % @ 35,4 °C
pH11.4 - 25 °C'de 1% çözeltisi
Yoğunluk0,95 g/cm3

Soda Külü Paketleme

Kükürt genellikle dökme olarak ve Jumbo torbalarda sevk edilir, ancak kükürt tozu doğası ve yanıcı bir malzeme olması nedeniyle genellikle 25-50 kg'lık torbalarda paketlenir.

Jumbo torbalar 1-1,5 MT kapasiteye sahiptir ve kükürt taşımacılığı için en uygun ambalajdır, Uzun mesafeli veya okyanus taşımacılığı için kükürt sevkiyatı için geçerlidir. Limanlarda yükleme ve boşaltma için gerekli tesis ve ekipman mevcutsa, en uygun fiyatlı seçeneğin dökme olarak nakliye olduğu unutulmamalıdır.

Soda Külü Kullanım Alanları

Soda külü en yaygın olarak şu alanlarda kullanılır:

Soda külü cam üretiminde önemli bir bileşendir; cam oluşumunda kullanılan kumun erime sıcaklığını düşürür ve sofra takımı ve düz cam gibi cam eşyaların 'işlenebilirliğine' veya şekillendirilmesine yardımcı olur.

Sabun ve deterjan yapımında, daha pürüzsüz bir yüzey elde etmek için bir yapıcı veya dolgu maddesi olarak kullanılır. Soda külü, daha önce bir dizi ev deterjanında kullanılan fosfatların yerini almaktadır. Bulaşık sabunları gibi diğer birçok temizlik ürünü de formülasyonlarında değişen miktarlarda soda külü içermektedir.

Sodyum silikat, sodyum bikarbonat ve perkarbonat ile sodyum kromat ve dikromat gibi kimyasalların üretimi,

Kağıt hamuru ve kağıt üretimi, su arıtma, atık su arıtma, metalurji ve ilaçlar.

Endüstriyel uygulamalar - Yüksek oranda çözünebilir bir madde olan soda külü çok sayıda kimyasal reaksiyon için kullanılır. Çoğunlukla boya ve renklendirici maddelerin, sentetik deterjanların ve gübrelerin üretiminde bir bileşen olarak kullanılır. Ayrıca emaye ve petrol endüstrilerinde kullanılan önemli bir kimyasal maddedir.

Çevresel uygulamalar - Sodyum karbonat, yağmurdan etkilenen göllerin alkalinitesini iyileştirmek ve arıtmak için kullanılır. Ayrıca bir enerji santralinden üretilen emisyonların asitliğini azaltmak için de kullanılır.

Metalurji - Sodyum karbonat, bir dizi demir dışı ve demir cevherinden fosfatları ve sülfürleri çıkarmak veya berraklaştırmak için kullanılır. Ayrıca alüminyum ve çinkonun geri dönüşümünde de kullanılır.

Diğer uygulamalar - Soda külü, sudaki asitliği azaltmaya yardımcı olan spa ve havuz arıtma kimyasallarına da yaygın bir katkıdır. Ayrıca dolgu macunu ve yapıştırıcı üretiminde, kağıt üretiminde kağıt hamuru hazırlamada ve bazen de toprak hazırlamada kullanılır.

İran Sachi Soda Kül - Soda Kül Sachi - Soda Kül Sachi Markası
Yoğun Soda Külü Tedarikçisi - Hafif Soda Külü - Satılık Soda Külü
Soda Külü Tedarikçileri - Soda Külü Satıcıları - Soda Külü Üreticileri - Soda Külü Yoğun - Soda Külü Hafif

Soda Külü Dağıtımı

En yüksek saflıkta Soda Külü (Sodyum Karbonat) tedarik ediyoruz, Beroil Enerji Grubu bu ürünün taşınması ve depolanması konusunda geniş deneyime sahiptir. Beroil Enerji, tedarik ettiğimiz Soda Külü'nün kalitesini sağlamaya kendini adamış bir ekibe sahiptir.

Soda Külü Yoğun ve Hafif

Bir Soda Külü (Sodyum Karbonat) tedarikçisi olarak Beroil Enerji Grubu, çeşitli uygulamalar ve kullanımlar için çeşitli şirketlere Yoğun Soda Külü tedarik etmektedir. Müşterilerimiz, tutarlı ve uygun maliyetli Soda Külü tedariki için Beroil'e güvenmektedir.

Sachi Soda Külü - Soda Külü Sachi İran - SACHI - Sachi Soda Külü Distribütörü - Sachi Soda Külü İran

Soda Külü SACHI Marka Dağıtımı

Grubumuz, SACHI Soda Külünün uluslararası pazarlarda rekabetçi bir fiyatla tek distribütörüdür. SACHI soda külü, müşterilerimizin geniş kapsamlı gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış yüksek kalitesi, saflığı ve ambalajı ile bilinir

BEROIL ENERJİ GRUBU

En Yüksek Saflıkta Soda Külü Tedarikçisi

Şirketler grubumuz, rekabetçi bir fiyatla iki farklı Soda Külü Yoğun ve Soda Külü Hafif dereceli Sodyum Karbonat (Soda Külü) sunmaktadır. Ürünümüz kalite açısından piyasada kabul görmektedir.

Soda Külü Yoğun
Soda Külü Işığı

 

Paketleme :  Büyük torba 1 MT - 50kg torbalar

Teslimat Koşulları: FOB, CPT, CFR ASWP

Min sipariş : 50 MT

 Topak Kükürt Özellikleri - Topak Kükürt Özellikleri - Topak Kükürt Özellikleri - Topak Kükürt Özellikleri - Türkmenistan Kükürt Özellikleri - Türkmenistan Kükürt Özellikleri - İran Kükürt Özellikleri - Kükürt Türkmenistan Özellikleri

 

 

Paketleme :  50 kg'lık torbalar

Teslimat Koşulları: FOB, CPT, CFR ASWP

Min sipariş : 50 MT

 Topak Kükürt Özellikleri - Topak Kükürt Özellikleri - Topak Kükürt Özellikleri - Topak Kükürt Özellikleri - Türkmenistan Kükürt Özellikleri - Türkmenistan Kükürt Özellikleri - İran Kükürt Özellikleri - Kükürt Türkmenistan Özellikleri

 

Bu ürün için fiyat teklifine mi ihtiyacınız var?

Teklif Alın
    Turkish